Izdanja u prodaji
Odabir knjige Autor Naslov knjige Godina izdanja Cijena (kn) Količina
Sunčana Roksandić Vidlička Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes 2018 230,00
Siniša Petrović / Petar Ceronja Osnove prava društava 2018 179,00
Ksenija Švenda-Radeljak Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva 2018 239,00
Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Ksenija Turković, Maja MInuvrana Vajda, Marta Dragičević Prtenjača, Aleksandar Maršavelski, Sunčana Roksandić Vidlička Kazneo pravo - posebni dio 2018 299,00
Tomislav Karlović LIBER CASUM (Priručnik iz rimskog obveznog prava 2017 84,00
Ž. Horvatić, D. Derenčinović, L. Cvitanović Kazneno pravo - opći dio II 2017 249,00
Goranka Lalić Novak Azil- Pravni i institucionalni aspekti 2017 265,00
Marijan Horvat Rimsko pravo 2017 179,00
Dalibor Čepulo Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 2016 139,00
 Ž.Horvatić i dr. KAZNENO PRAVO opći dio I 2016 149,00
Dubravka Hrabar PRAVA DJECE-Multidisciplinarni pristup 2016 239,00
Snježana Bagić NAČELO RAZMJERNOSTI u praksi u Europskih sudova i Hrvatskog Ustavog suda  (s posebnim osvrtom na vlasništvo) 2016 239,00
Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička Hrestomatija hrvatskog medicinskog prava 2016 439,00
urednik: Ivan Koprić  EUROPEIZACIJA hrvatske javne uprave 2015 250,00
ur. Kristina Urbanc- ( skupina autora) INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU 2015 200,00
Z.Leutar i dr. METODE SOCIJALNOG rada s osobama s invaliditetom 2015 150,00
 Nikola Popović TRŽIŠNI REGULATORI 2015 100,00
Anamarija Musa AGENCIJSKI model javne uprave 2014 280,00
J.Kreger i dr. LJUDSKA prava-Uvod u studij 2014 100,00
Jasna Bogovac       OPOREZIVANJE multinacionalnih korporacija 2014 120,00
Željko Potočnjak i dr. PERSPEKTIVE antidiskriminacijskog prava 2014 90,00
Mihajlo Dika  (drugo neuizmjenjeno izdanje) PRAVO NA TUŽBU,prilog učenju o ulozi procesa u ost.prav. por. 2014 100,00
Josip Kregar Sociologija uprave 2014 120,00
Ivan Koprić i dr. UPRAVNA ZNANOST-Javna uprava u suvremen. europ.kon. 2014 160,00
Slaven Ravlić ,Dario Čepo UVOD U POLITIČKU ZNANOST  2014 130,00
J.Kregar i dr. UVOD U SOCIOLOGIJU 2014 270,00
Ana Marija Getoš Kalac, Hans-Jorg Albrecht, Michael Kilchling Balkan Criminology 2014 230,00
Siniša Petrović, Petar Ceronja Osnove prava društava (7. izmj.i dop. izdanj.) 2013 200,00
ur.: Davor Derenčinović i dr. POSEBNI DIO KAZNENOG  prava 2013 250,00
Vlatka Butorac Malnar i dr. PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA 2013 200,00
D.Krapac i dr. Presude Europskog suda za ljudska prava 2013 180,00
Željko Potočnjak RADNI odnosi državnih službenika          2013 80,00
Vanja-Ivan Savić RAZUMJETI kaznenu     odgovornost pravnih osoba 2013 160,00
Knežević-Miljenović-Branica TEORIJA SOCIJALNOG rada 2013 200,00
Slađana Aras UZDRŽAVANJE DJECE Sudski alimentacijski postup. u domać. i pored. pravu 2013 150,00
urednica:Zlata Đurđević ZBIRKA ZAKONA iz kaznenog procesnog prava  II izm.izdanje 2013 135,00
M.VedrišU i dr. Ekonomska politika u R.H. 2012 100,00
Tereza Rogić Lugarić FINANCIRANJE VELIKIH GRADOVA 2012 150,00
Ivana Vukorepa MIROVINSKI SUSTAVI 2012 180,00
Snježana Husinec NJEMAČKI za porezne službenike 2011 110,00
Snježana Husinec Deutsch fur Sozialarbeiter - Njemački za socijalne radnike 2011 100,00
N.Radionov i dr. Europsko prometno pravo 2011 350,00
ured. D. Čepulo STATUT PAŠKE OPĆINE 2011 250,00
Grupa autora obitelj. pr. Hrestomatija-Hrvatskoga obiteljskog prava 2010 200,00
urednici: Neven Budak,Vjeran Katunarić Hrvatski nacionalni indentitet u globalizirajućem svijetu 2010 120,00
J.Kregar i dr. Izgradnja institucija: Etika i korupcija 2010 100,00
Ivana Milas Klarić Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih 2010 150,00
Sonja Cindori Sustav sprječavanja pranja novca 2010 100,00
Robert Blažević Upravna znanost 2010 200,00
Irena Majstorović Harmonizacija i unifikacija Europ.Obitelj. Prava SNIŽENO 2009 150,00; nova cjena 75,00
Stjenko Vranjican Politička ekonomija 2009 220,00
Tatjana Josipović Stvarnopravna uređenja tranzicijskih zemalja -stanje i perspektive- 2009 150,00
Petar Novoselec Uvod u gospodarsko kazneno pravo 2009 100,00
Grupa autora iz građ.pr. Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava SNIŽENO 2008 100,00; nova cijena 50,00
Mladen Knežević Penologija u socijalnom radu 2008 180,00
Marijan Horvat           Rimsko pravo 2008 200,00
Davor Derenčinović,Anna Maria Getoš Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava 2008 130,00
Zrinka Erent-Sunko Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave 2007 120,00
Zoran Pičuljan DIPLOMACIJA kao državna služba 2007 135,00
Eugen Pusić DRŽAVA I DRŽAVNA UPRAVA 2007 150,00
Eugen Pusić Javna uprava i društvena teorija 2007 200,00
Grupa autora LIBER AMICORUM-N.Gavela 2007 250,00
Maja Seršić Međunarodnopravna odgovornost države 2007 110,00
Grupa autora, - urednik: Branko Smerdel Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme SNIŽENO 2007 120,00; nova cijena 60,00
Irena Majstorović Bračni ugovor SNIŽENO 2005 165,00; nova cijena 82,50
Javornik-Čubrić, M.Vićan English for social workers 2005 70,00
Radmila Šporer Francuski za studente prava 2005 100,00
Lapaš, M.Šošić Međunarodno javno pravo - Izbor dokumenata 2005 300,00
Ivana Milaas Obiteljskopravni status osoba lišenih poslovne sposobnosti 2005 150,00
Nikola Mijatović Oporezivanje prometa 2005 180,00
Ivo Josipović Responsibility for war crimes 2005 200,00
Nikola Gavella Teorijske osnove građanskog prava 2005 150,00
Jasenko Marin Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem 2005 80,00
Nikola Mijatović Oporezivanje imovine 2004 100,00
Anton Ravnić Osnove radnog prava 2004 350,00
Vesna Radovčić Pravni aspekti u učenjima antičke retorike 2004 70,00
Zrinka Erent-Sunko Pravni položaj žene kroz povijest i suvremeno europsko obiteljsko pravo SNIŽENO 2004 70,00; nova cijena 35,00
Davorin Lapaš Sankcija u međunarodnom pravu 2004 200,00
Biljana Kostadinov Suvremene francuski parlamentarizam SNIŽENO 2004 150,00; nova cijena 75,00
Zvonimir Šeparović Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju 2003 120,00
Jovanović, Tvrtković Latinski za pravnike 2003 200,00
Maja Seršić Međunarodno-pravna zaštita morskog okoliša SNIŽENO 2003 160,00; nova cijena 80,00
Dalibor Čepulo Prava građana i moderne institucije 2003 120,00
Jasenko Marin Privremene mjere zaustavljanja broda 2003 120,00
Alan Uzelac Teret dokazivanja SNIŽENO 2003 160,00; nova cijena 80,00
Ante Carić Mlađe osopbe u kaznenom pravu 2002 100,00
Željko Horvatić Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala 2001 95,00
Mirjan Damaška Dokazno pravo u kaznenom postupku 2001 50,00
Nikola Gavella Osobna prava 1. SNIŽENO 2000 100,00; nova cijena 50,00
Davor Krapac Engleski kazneni postupak 1995 80,00
Berislav Perić (pretisak 2009) DRŽAVA I PRAVNI SUSTAV 1994 150,00
Berislav Perić  (pretisak2009) Struktura prava 1994 150,00
Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana